ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

  • 2018: Εγχειρίδιο Επιχειρηματικότητας, SPIRAL business solutions, Θεσσαλονίκη (ISBN: 978-618-83671-0-4). 
  • 2007 - 2019: WWN Newsletter (30 τεύχη), SPIRAL business solutions.
  • 2010 - 2012: Ενημερωτικό Δελτίο «Επιχειρώ στην Καλαμαριά» (20 τεύχη), Κέντρο Στήριξης & Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας "Επιχειρείν", www.kedka.gr/index.php/epixeireinn. 
  • 2007: Εγκόλπιο Γενικών Αρχών «Ελληνικού Συστήματος Ποιότητας Πρωταγόρας», ΕΝ.Ε.ΠΡΟ.Τ., Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2007 (συγγραφική επιμέλεια σε συνεργασία με τους κ.κ. Ζαχαριάδη Άγγελο, Χριστοδουλοπούλου Αικατερίνη). 
  • 2006: Οδηγός Αξιολόγησης και Επιλογής Εταιρείας Pest Control, ΤΟ δΗΓΜΑ, Οικοανάπτυξη, Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2006, Τεύχος 32.

Translate