ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  • ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1969. 
  • ΔΙΑΜΟΝΗ: Θεσσαλονίκη.
  • ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ: Εμπορική Τράπεζα, Οικοανάπτυξη Α.Ε. 
  • ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: Εκπληρωμένες στο Πεζικό (1994 – 1995). 
  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Προσωπική Ανάπτυξη, Φιλοσοφία, Λογοτεχνία, Γλώσσα του Σώματος, Κολύμβηση, Ποδηλασία. 
  • ΑΤΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Δημιουργικότητα, επικοινωνία, εντιμότητα, συνέπεια. 
  • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: Εθελοντική εργασία για τη φυσική καλλιέργεια άγονων περιοχών στο Νομό Πέλλας (1998) & υποστηρικτής των Γιατρών χωρίς Σύνορα, της Greenpeace, του WWF και της Action Aid. 
  • ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ / ΒΡΑΒΕΙΑ: Διάφορα μετάλλια σε πανελλήνιους και τοπικούς αγώνες κολύμβησης. 
  • ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ: www.ya-chara.grwww.spiralbusiness.info, www.asfalisionline.gr
  • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: yanischaralampidis@gmail.com, 6977445817.  

Translate