ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

 • 2014: Η πρόκληση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Σύμφωνο Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης. 
 • 2014: Μελέτες περιπτώσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Σύμφωνο Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης. 
 • 2014: Η πρακτική της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Σύμφωνο Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης. 
 • 2014: Η σημασία της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στη σύγχρονη επιχειρηματική πρακτική. Σύμφωνο Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης. 
 • 2013: Επιχειρηματικά σχέδια για Κοιν.Σ.Επ. Σύμφωνο Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης. 
 • 2013: Δημιουργικότητα και καινοτομία: δημιουργία ευκαιριών σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Σύμφωνο Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης. 
 • 2011: Σεμινάριο κατάρτισης στη "Δημιουργικότητα και Καινοτομία". ΤΕΙ Ηπείρου. 
 • 2011: Εισήγηση σε σχολική Ημερίδα για την Επιχειρηματικότητα με θέμα "Νεανική Επιχειρηματικότητα: Παράγοντες Επιτυχίας". 1ο ΕΠΑΛ Καλαμαριάς. 
 • 2011: Σεμινάριο κατάρτισης στη Στρατηγική, τη Δημιουργικότητα και την Καινοτομία. Κέντρο Στήριξης & Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» - Δήμος Καλαμαριάς. 
 • 2011: Σεμινάριο κατάρτισης στη Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων και τη Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων. Κέντρο Στήριξης & Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» - Δήμος Καλαμαριάς. 
 • 2011: Σεμινάριο κατάρτισης στο Μάρκετινγκ και τα Χρηματοοικονομικά. Κέντρο Στήριξης & Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» - Δήμος Καλαμαριάς.
 • 2011: Σεμινάριο κατάρτισης στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων & τη Διαχείριση Επιχειρησιακών Λειτουργιών. Κέντρο Στήριξης & Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» - Δήμος Καλαμαριάς. 
 • 2009: Διάλεξη με θέμα "Προδιαγραφές και Κανονισμοί Προγραμμάτων: Δομή, Δυνατότητες, Προοπτικές". Γραφείο Προτυποποίησης Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. 
 • 2009: Εισήγηση σε διαδραστική συζήτηση "Νεανική Επιχειρηματικότητα". Τοπικό Συμβούλιο Νεολαίας - Δήμος Καλαμαριάς. 
 • 2009: Σεμινάριο κατάρτισης "e-Επιχειρείν". Κέντρο Στήριξης & Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας "ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ" - Δήμος Καλαμαριάς. 
 • 2009: Σεμινάριο κατάρτισης "Επιχειρηματικότητα & τρέχοντα προγράμματα επιχειρησιακών ενισχύσεων". Κέντρο Στήριξης & Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας "ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ" - Δήμος Καλαμαριάς. 
 • 2008: Σεμινάριο κατάρτισης "Πολίτες και Επιχειρηματικότητα". Κέντρο Στήριξης & Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας "ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ" - Δήμος Καλαμαριάς. 
 • 2006: Πρόγραμμα Ελέγχου Κουνουπιών Νομού Χαλκιδικής 2006. Νομαρχιακό Συμβούλιο και Δημοτικά Συμβούλια Νομού Χαλκιδικής. Οικοανάπτυξη Α.Ε. 
 • 2001: Το πρόβλημα των κουνουπιών. Δημοτικά Σχολεία Δυτικής Θεσσαλονίκης. Οικοανάπτυξη Α.Ε.

Translate