ΑΛΛΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

  • Αγγλικά. 
  • Χειρισμός & Προγραμματισμός Η/Υ.
  • Δημιουργία & Διαχείριση Ιστοσελίδων& Social Media.
  • Ελληνική & Αγγλική δακτυλογραφία (τυφλό σύστημα). 
  • Δίπλωμα οδήγησης Β΄Κατηγορίας.

Translate