ΔΙΑΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

 • 2017: Online Marketing Fundamentals in Tourism. Google. Online. 
 • 2017: E-Commerce – Introduction to Internet Marketing for Businesses. Alison. Online. 
 • 2017: Introduction to the Development of the Tourism Industry. Alison. Online. 
 • 2017: Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων Διά Βίου Μάθησης. Α.Π.Θ. Διά ζώσης & online. (Θεσσαλονίκη). 
 • 2016: Kinesics 101 - Learn to Read Body Langouage. Universal class. Online. 
 • 2016: Business Intelligence and Knowledge Management Systems. Alison. Online. 
 • 2016: Introducing the Art of Negotiation. Alison. Online. 
 • 2014: Διεθνές Εμπόριο & Εξαγωγές στην Πράξη. Ε.Ε.Δ.Ε. (Θεσσαλονίκη). 
 • 2014: Think Social. Act Business. EUNIC Θεσσαλονίκης & Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης Α.Ε. Θεσσαλονίκη. 
 • 2008: Διαδίκτυο & Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος, 1η Παγκόσμια Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας / Τεχνόπολις. Αθήνα. 
 • 2008: Το προφίλ του Μελλοντικού Επιχειρηματία & η Επιλογή της Επιχειρηματικής Ιδέας. Ο.Α.Ε.Δ, 1η Παγκόσμια Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας / Τεχνόπολις. Αθήνα. 
 • 2008: Κινητικότητα και Επιχειρηματικότητα. Ελληνικό Κέντρο Ανάπτυξης και Καινοτομίας, 1η Παγκόσμια Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας / Τεχνόπολις. Αθήνα. 
 • 2008: Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Επιχειρηματικότητα. Euroscience, 1η Παγκόσμια Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας / Τεχνόπολις. Αθήνα. 
 • 2008: Προστασία Επιχειρηματικών Πληροφοριών. Data and Protection, 1η Παγκόσμια Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας / Τεχνόπολις. Αθήνα. 
 • 2008: Η Σημασία του Marketing στο Ξεκίνημα μιας Μικρής Επιχείρησης. ΟΑΕΔ, 1η Παγκόσμια Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας / Τεχνόπολις. Αθήνα. 
 • 2008: Επιτυχημένες Πωλήσεις στις Εμπορικές Επιχειρήσεις. Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου. Θεσσαλονίκη. 
 • 2007: Εκπ/ση Πιστοποίησης Ασφαλιστικών Συμβούλων. Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Θεσσαλονίκη. 
 • 2007: Εκπ/ση Πιστοποίησης για την Προώθηση Αμοιβαίων Κεφαλαίων & Unit Linked Προϊόντων. Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Δ.Α.Κ., Mediterranean Hotel. Θεσσαλονίκη. 
 • 2006: HACCP Foundation Level Distance Learning Course. Advanced Food Safety Ltd. Online. 
 • 2006: ISO 14001:2004, Επιθεωρητές / Κύριοι Επιθεωρητές Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. EU.C.A.T. Αθήνα. 
 • 2005: ISO 9001:2000, Επιθεωρητές / Επικεφαλής Επιθεωρητές Ποιότητας. Check Point. Αθήνα. 
 • 2003: Δημόσιες Σχέσεις. Κέντρο Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων Ελλάδος. Θεσσαλονίκη. 
 • 2003: Επικοινωνία και Δημιουργικότητα. Ελληνική Ακαδημία Management. Θεσσαλονίκη. 
 • 2003: 1ο Forum Λιανικών Πωλήσεων και Πωλήσεων Υπηρεσιών. Κέντρο Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων Ελλάδος. Θεσσαλονίκη. 
 • 2002: Οι Σύγχρονες Δημόσιες Σχέσεις στην Πράξη. Κέντρο Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων Ελλάδος. Θεσσαλονίκη. 
 • 1999: Αναδάσωση – Δασοπονία. Κ.Ε.Κ. Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής. Θεσσαλονίκη.

Translate