ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ

  • 2010: Εισηγητής προγραμμάτων ΛΑΕΚ - ΟΑΕΔ. ΟΑΕΔ. 
  • 2010: Συντονιστής Ασφαλιστικών Συμβούλων. Υπουργείο Ανάπτυξης. 
  • 2008: Ασφαλιστικός Σύμβουλος. Υπουργείο Ανάπτυξης, Οικονομίας και Ναυτιλίας. 
  • 2007: Σύμβουλος Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Unit Linked προϊόντων. Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ. 
  • 2006: Επιθεωρητής / Κύριος Επιθεωρητής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2004. IRCA / IATCA. 
  • 2006: Επιθεωρητής / Επικεφαλής Επιθεωρητής Ποιότητας ISO 9001:2000. IRCA / IATCA.

Translate