ΣΠΟΥΔΕΣ

  • 2005: Master of Business Administration (M.B.A.) – Kingston University of London. Μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με ειδίκευση στο Strategic Management και Διπλωματική Εργασία στο Knowledge Management. Διάρκεια: 2 χρόνια (part time). 
  • 1999: Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων – Τ.Ε.Ι. Διοίκησης και Οικονομίας (Σέρρες). Προπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με Διπλωματική Εργασία στην Επιχειρηματικότητα. Διάρκεια: 3,5 χρόνια. 

Translate