ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Συνεχής ανάπτυξη προσωπικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, για την ηθική, κοινωνική και επαγγελματική μου πρόοδο, καθώς και για την προσφορά μου στο ευρύτερο κοινωνικό και επιχειρηματικό περιβάλλον.

Translate