ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • 2007 – Σήμερα: Σύμβουλος Επιχειρήσεων. SPIRAL business solutions (Αυτοαπασχολούμενος).
 • 2006 – Σήμερα: Ασφαλιστικός Σύμβουλος. Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.(Εξωτερικός Συνεργάτης). 
 • 2008 - 2012: Υπεύθυνος Κέντρου Στήριξης & Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας "ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ". Δήμος Καλαμαριάς (Σύμβαση Έργου). 
 • 2007 – 2010: Τραπεζικός Διαμεσολαβητής. Eurobank, Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς, Τράπεζα Κύπρου.
 • 2005 – 2008: Μυστικός Επισκέπτης. Data Research & Consulting (Εξωτερικός Συνεργάτης).
 • 2000 – 2006: Project Manager και Υπεύθυνος Marketing. Οικοανάπτυξη Α.Ε. (Πρόσληψη).
 • 1998 – 1999: Υπάλληλος Καταστήματος. Ελατήρια ΝΙΚ.ΠΑ. Α.Ε. (Πρόσληψη). 
 • 1996 – 1998: Εργοδηγός. Ατομική Επιχείρηση Πρασίνου Αναστασίου Χαραλαμπίδη (Πρόσληψη).
 • 1996: Υπάλληλος Καταστήματος. Ατομική Επιχείρηση Γεωργίου Μουζούκη (Χωρίς Πρόσληψη).
 • 1995 – 1996: Υπάλληλος Τράπεζας. Εμπορική Τράπεζα (Πρακτική Άσκηση). 
 • 1996 και παλαιότερα: Περιστασιακή απασχόληση. Τεχνικές εργασίες, υπάλληλος βιοτεχνίας, καφέ - μπαρ κ.ά.

Translate